Prijava udeležencev na konferenco se prenese avtomatsko, prav tako rezervacija hotela.

V primeru odpovedi udeležbe velja, da za odjavo do 15. septembra 2020 povrnemo 100 % vrednosti kotizacije. Po tem datumu vračilo kotizacije ne bo več mogoče. Vse bančne stroške vrnitve kotizacije krije naročnik. Prošnje za vračilo kotizacije bodo obravnavane po konferenci in jih bo mogoče poslati na naslov: sdutsj.conference@guest.arnes.si.

Za vračilo že plačane namestitve v hotelu Rimske terme se v primeru odpovedi obrnete neposredno na hotel: barbara.pozin@rimske-terme.si z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, št. TRR, na katerega nakažejo vračilo.