Vabilo avtorjem

Vljudno vas vabimo k oddaji prispevkov za 3. mednarodno konferenco  Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja. Izbrani prispevki, predstavljeni na konferenci, bodo objavljeni v znanstveni reviji društva SDUTSJ Scripta Manent (indeksirani v MLA, Erih+, DOAJ in LLBA) in v seriji konferenčnih zbornikov Inter Alia.

Teme konference

 • besedilne vrste TJS
 • večkodna besedila TJS
 • leksikologija in leksikografija TJS
 • prevodoslovje v okviru TJS
 • medkulturne študije v okviru TJS
 • jezikovna politika v okviru TJS
 • učenje in poučevanje TJS
 • snovanje učnih načrtov TJS
 • snovanje učnih gradiv TJS
 • metodologija poučevanja TJS
 • ocenjevanje in evalvacija TJS
 • vloga in izobraževanje učiteljev TJS
 • informacijsko-komunikacijska tehnologija v okviru TJS

Pričetek in konec konference

Konferenca se prične 18. maja 2023 ob 13.00 in zaključi 20. maja 2023, predvidoma ob 13:30.

Konferenčni e-naslov: sdutsj.conference@gmail.com

Spletna stran konference: http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si

Oddaja povzetkov

Za oddajo povzetka uporabite naslednjo povezavo: https://old.linguistlist.org/confservices/SDUTSJ2023

Vsak udeleženec lahko odda en lastni povzetek in enega v soavtorstvu. Dolžina povzetka: 150–200 besed.

Ključne besede: 4–6. Povzetek naj ne vključuje bibliografskih enot, slik in tabel. V dokument z izvlečkom ne zapisujete svojega imena in/ali imena svoje ustanove.

 Uradni jeziki konference

Povzetek naj bo napisan v jeziku, ki ga prispevek obravnava, t.j. angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali slovenskem jeziku. Delovni jeziki konference so angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in slovenščina. Na konferenci ne bo tolmačenja.

Ocenjevanje povzetkov

Povzetki bodo dvojno slepo recenzirani, pri čemer bodo upoštevani naslednji kriteriji: ustreznost tematike in njen pomen za konferenco, razmerje med naslovom in vsebino, organiziranost strukture prispevka, teoretična ustreznost in jasnost navedenih trditev. Vsi povzetki morajo biti lektorirani.

Predstavitev prispevka

SDUTSJ verjame, da so konference priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, povratnih informacij, za poglobljene diskusije in za srečevanje s kolegi s podobnimi interesi. Konference so prostor za dialog. Po vsaki 15-minutni predstavitvi pričakujemo 5-minutno diskusijo, zato naj prispevke predstavijo le avtorji, in ne nadomestni govorci, ki niso avtorji ali soavtorji prispevka. Udeležence, ki bodo predstavljali prispevke v nemškem, francoskem, italijanskem ali slovenskem jeziku, prosimo, da pripravijo izročke v angleškem jeziku.

Pomembni datumi za oddajo prispevka in prijavo na konferenco

 • 1. oktober 2022:                           začetek oddaje povzetkov                               
 • 30. november 2022:                     zaključek oddaje povzetkov
 • 20. januar 2023:                            obvestilo o sprejetju povzetka
 • 21. januar–20. februar 2023:      predprijava na konferenco                   
 • 21. februar–20. marec 2023:      standardna prijava                              
 • 21. marec–20. april 2023:            pozna prijava (samo za udeležence brez prispevka)
 • 15. april 2023:                                objava osnutka konferenčnega programa
 • 2. oktober 2023:                            oddaja prispevkov

Prijava na konferenco je možna do zasedbe razpoložljivih mest.