Program

 

Program je objavljen tukaj.

Zbornik povzetkov je na voljo na tej povezavi.

 

Plenarni govorniki

Ana Bocanegra-Valle

Ana Bocanegra-Valle je izredna profesorica na Univerzi v Cadizu v Španiji, kjer poučuje pomorsko angleščino na dodiplomski in podiplomski ravni. Njeni raziskovalni interesi vključujejo pomorsko angleščino, metodologijo in diskurz angleščine za posebne namene oziroma angleščine za akademske namene in izobraževanje (predvsem analizo potreb in snovanje gradiv) ter angleščino za namene znanstvenega publiciranja. Osem let je bila odgovorna urednica revije Ibérica, ki je posvečena tujim jezikom stroke. Je tudi urednica za knjižne recenzije pri revijah ESP Today in RESLA. Objavlja članke v prestižnih revijah in poglavja v knjigah pri priznanih založniških hišah ter kot recenzentka sodeluje s številnimi revijami v Španiji in v tujini. Je vodja raziskovalne skupine LaCAP (jeziki, ki se uporabljajo za komunikacijo v akademskih in poklicnih okoljih), trenutno pa sodeluje v španskem nacionalnem raziskovalnem projektu »Žanri in jeziki: prakse akademske pismenosti na današnjih večjezičnih univerzah« in v mednarodnem projektu Erasmus+ »LSP-TEOC.Pro: LSP teacher education online course for professional development«. Zadnji njeni knjigi sta Applied Linguistics and Knowledge Transfer: Employability, Internationalisation and Social Challenges (Peter Lang, 2020), in Ethnographies of Academic Writing. Theory, Methods, and Interpretation (v souredništvu, John Benjamins, 2021).

Jan Engberg

Jan Engberg je profesor za komunikacijo znanja na Oddelku za nemško poslovno komuniciranje na Fakulteti za komunikologijo in kulturo na Univerzi v Aarhusu na Danskem. Poučuje splošne predmete s področij besediloslovja in besedilne zvrstnosti ter filozofije znanosti in specializirane prevajalske predmete ter komuniciranje na finančnem področju in komuniciranja o spremembah, predvsem v nemškem in danskem kontekstu. Njegovi glavni raziskovalni področji sta preučevanje odnosa med specializiranim znanjem in tvorjenjem besedila ter spoznavni vidiki specifičnih diskurzov. Profesor Engberg veliko raziskuje na področjih komunikologije, prevodoslovja in pomena v pravu. S Carmen Danielo Maier je raziskoval akademsko objavljanje ter diseminacijske besedilne zvrsti z vidika multimodalnosti. Znotraj konteksta diseminacije se osredotoča na koncepte, ki so pomembni pri opisovanju popularizacije kot komunikacijskega dejanja znanja (denimo raven pojasnjevalne globine), s katerimi preučuje pravne institucije pri populariziranju temeljih pravnih konceptov ali znanstvenike, ki popularizirajo svoja raziskovalna področja v radijskih oddajah. Jan Engberg veliko objavlja na svojih raziskovalnih področjih, je sourednik številnih knjig in posebnih izdaj mednarodnih revij ter sourednik mednarodne revije Fachsprache – Journal of Professional and Scientific Communication.

Peter Franklin

Peter Franklin raziskuje medkulturni menedžment in razvijanje medkulturne kompetence na Univerzi za uporabne znanosti v Konstanci v Nemčiji, kjer poučuje na tamkajšnjih dodiplomskih, podiplomskih ter MBA-programih, ki se osredotočajo na azijski in evropski prostor. Na Univerzi je tudi vodja obštudijskega programa in ustanovni član njenega Inštituta za korporativno upravljanje. Po svetu poučuje na poslovnih fakultetah na Kitajskem, v Nemčiji, Švici in Združenem kraljestvu, zunaj univerzitetnega okolja pa izobražuje strokovnjake, ki delujejo v mednarodnem okolju, jim predava in svetuje. Njegova najnovejša monografija Global Fitness for Global People. Managing and Leveraging Cultural Diversity at Work (2022) je nastala v soavtorstvu s Helen Spencer-Oatey in Domno Lazidou, knjiga Intercultural Interaction. A Multidisciplinary Approach to Intercultural Communication (2009) v soavtorstvu s Helen Spencer-Oatey, prodajno uspešnico The Mindful International Manager pa je napisal skupaj s Jeremyjem Comfortom. S Christophom Barmeyerjem je souredil še zbirko študij primerov z naslovom Intercultural Management. A Case-based Approach to Achieving Synergy and Complementarity (2016).

 

Ken Hyland

 

Ken Hyland je zaslužni profesor Univerze v vzhodni Angliji (UEA) v Združenem kraljestvu in nekdanji profesor na Univerzitetnem kolidžu v Londonu, na UEA ter Univerzi v Hong Kongu, poučeval pa je še v Sudanu, Savdski Arabiji, Maleziji, Papuanski Novi Gvineji, v Angliji, Hongkongu in na Novi Zelandiji. Znan je po svojem raziskovalnem delu na področjih pisnega izražanja in akademskega diskurza, kjer je objavil 280 člankov in 29 knjig, o čemer priča tudi 70.000 citatov na portalu Google Scholar. Njegove zadnje monografije vključujejo četrto izdajo knjige Teaching and Researching Writing (Routledge, 2022) in The Bloomsbury Handbook of Discourse Analysis (v souredništvu z Brianom Paltridgeem in Lillian Wong, 2021), založba Bloomsbury pa je 2018 izdala tudi zbirko njegovih temeljnih del The Essential Hyland. Profesor Hyland je urednik dveh knjižnih serij za založbi Routledge in Bloomsbury, soustanovitelj in sourednik revije Journal of English for Academic Purposes ter sourednik revije Applied Linguistics.

 

Stefania M. Maci

Stefania M. Maci je redna profesorica za angleški jezik na Univerzi v Bergamu v Italiji z doktoratom Univerze v Lancastru v Združenem kraljestvu, direktorica Raziskovalnega centra za specializirane jezike (CERLIS) ter članica Raziskovalne skupine za korpusne raziskave jezikovnih razlik v angleščini (CLAVIER), Britanskega združenja za uporabno jezikoslovje (BAAL) in Španskega združenja za uporabno jezikoslovje (AELINCO). Je tudi članica izvršnega odbora Italijanskega anglističnega združenja (AIA). Stefania Maci raziskuje angleški jezik v akademskem in profesionalnem kontekstu, s posebnim poudarkom na analizi medicinskega diskurza in diskurza v turizmu. Njene najnovejše objave vključujejo znanstvene članke in monografije, med njimi English Tourism Discourse (2020), The Routlege Handbook of Scientific Communication (2022) (souredniki: Cristina Hanganu-Bresch, Michael J. Zerbe in Gabriel Cutrufello), Metadiscourse in Digital Communication (2021) (sourednici: Larissa D’Angelo in Anna Maurauneen), Scholarly Pathways (sourednika: Maurizio Gotti in Michele Sala) in Knowledge Transfer and Knowledge Exchange in Academia (2020).