Prijava

 

Obveščamo vas, da bo 2. mednarodna konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika potekala 15. in 16. oktobra 2020 preko spleta.

Če ste bili prijavljeni za predstavitev ali kot poslušalec na konferenci, vas prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do 6. septembra 2020 v naslednji anketi: https://www.1ka.si/a/296649. Program konference bo objavljen 15. septembra, upoštevajoč prijave v anketi.

Ker dogodek ne bo potekal v prvotno zastavljeni obliki, bomo vrnili 50% že plačane kotizacije. Zato vas prosimo, da nam najpozneje do 15. septembra pošljete naslednje podatke:

 • vaše ime in naslov;
 • številka bančnega računa, na katerega bo denar nakazan, in SWIFT;
 • znesek, ki ga je treba vrniti.

Naš elektronski naslov je sdutsj.conference@guest.arnes.si. Zahtevkov, poslanih po 15. septembru, ne bomo mogli upoštevati.

Če ste kotizacijo že plačali in ne boste sodelovali na konferenci, nas o tem obvestite do 15. septembra 2020 (prosimo, da v sporočilu navedete svoje ime in naslov, številko bančnega računa, na katerega bo opravljeno nakazilo, SWIFT ter znesek) in vrnili vam bomo celotno vplačilo. Zahtevkov, poslanih po 15. septembru, ne bomo mogli upoštevati.

Udeležence, ki še niso plačali kotizacije, prosimo, da to storijo do 15. septembra 2020. Nova cena znaša 60 EUR oz. 48 EUR za člane SDUTSJ.

Če ste nastanitev v Rimskih Toplicah že plačali, vas prosimo, da se za povrnitev stroškov obrnete neposredno na ponudnika storitve (barbara.pozin@rimske-terme.si).

Obveščamo vas tudi, da je oddaja prispevkov predvidena za 30. november 2020 in da bodo vse informacije o konferenčnem programu objavljene na tej spletni strani.

Pomembni datumi za oddajo prispevka in prijavo na konferenco

 • 6. september 2020: potrditev udeležbe
 • 15. september 2020: plačilo kotizacije ali posredovanje podatkov za povrnitev kotizacije ali odjava
 • 15. september 2020: objava osnutka konferenčnega programa
 • 30. november 2020: oddaja prispevkov

Politika glede prijave na konferenco: prijava je mogoča do zasedbe razpoložljivih mest.

Kotizacija

Nova cena znaša 60 EUR oz. 48 EUR za člane SDUTSJ.

Kotizacija vključuje konferenčna gradiva, knjigo povzetkov in potrdilo o udeležbi. Nižja kotizacija za članice in člane SDUTSJ velja, če je članarina poravnana.

Člen 187. direktive 2016/112/EC določa, da transakcija ni obdavčljiva. Plačilo kotizacije mora biti opravljeno pravočasno in neposredno na račun SDUTSJ.

Plačilo

Plačilo je mogoče opraviti z bančnim nakazilom. Prosimo, navedite naslednje podatke:

Prejemnik

Ime: SDUTSJ, Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke
Naslov: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
ID za DDV: 52645096

Podatki za izvedbo plačila:  Ime: Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
Naslov: Miklošičeva 5, SI 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
BIC/SWIFT: HDELSI22
Št. tr. računa.: SI56 6100 0001 1097 826
V razdelku »namen plačila« ali »purpose of payment« je potrebno navesti »lsp-priimek-2020« (npr. lsp-novak-2020).

Vse bančne stroške krije naročnik. Prijava bo potrjena po prejemu plačila.

Če za plačilo potrebujete predračun, to prosimo pravočasno sporočite na konferenčni naslov: sdutsj.conference@guest.arnes.si.

Odjava udeležbe na konferenci

Prijava udeležencev na konferenco se prenese avtomatsko, prav tako rezervacija hotela. V primeru odpovedi udeležbe velja:

 • Za odjavo do 15. septembra 2020 povrnemo 100 % vrednosti kotizacije. Po tem datumu vračilo kotizacije ne bo več mogoče.
 • Vse bančne stroške vrnitve kotizacije krije naročnik.
 • Prošnje za vračilo kotizacije bodo obravnavane po konferenci in jih bo mogoče poslati na naslov: sdutsj.conference@guest.arnes.si.
 • Za vračilo že plačane namestitve v hotelu Rimske terme se v primeru odpovedi obrnete neposredno na hotel: barbara.pozin@rimske-terme.si z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, št. TRR, na katerega nakažejo vračilo.