Prijava

 

Pomembni datumi za oddajo prispevka in prijavo na konferenco

  • 1. oktober 2022:                                  začetek oddaje povzetkov                 
  • 30. november 2022:                            zaključek oddaje povzetkov
  • 20. januar 2023:                                   obvestilo o sprejetju povzetka
  • 21. januar–20. februar 2023:             predprijava na konferenco                     
  • 21. februar–20. marec 2023:             standardna prijava                                
  • 21. marec–20. april 2023:                   pozna prijava (samo za udeležence brez prispevka)
  • 15. april 2023:                                      objava osnutka konferenčnega programa
  • 2. oktober 2023:                                  oddaja prispevkov

Prijava na konferenco je možna tu od 21. januarja 2023 do 20. aprila 2023 oziroma do zasedbe razpoložljivih mest.

Oddaja povzetkov

Za oddajo povzetka uporabite naslednjo povezavo: https://old.linguistlist.org/confservices/SDUTSJ2023

Vsak udeleženec lahko odda en lastni povzetek in enega v soavtorstvu. Dolžina povzetka: 150–200 besed. Ključne besede: 4–6. Povzetek naj ne vključuje bibliografskih enot, slik in tabel. V dokument z izvlečkom ne zapisujete svojega imena in/ali imena svoje ustanove.

 

Uradni jeziki konference

Povzetek naj bo napisan v jeziku, ki ga prispevek obravnava, t.j. angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali slovenskem jeziku. Delovni jeziki konference so angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in slovenščina. Na konferenci ne bo tolmačenja.

 

Ocenjevanje povzetkov

Povzetki bodo dvojno slepo recenzirani, pri čemer bodo upoštevani naslednji kriteriji: ustreznost tematike in njen pomen za konferenco, razmerje med naslovom in vsebino, organiziranost strukture prispevka, teoretična ustreznost in jasnost navedenih trditev. Vsi povzetki morajo biti lektorirani.

 

Predstavitev prispevka

SDUTSJ verjame, da so konference priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, povratnih informacij, za poglobljene diskusije in za srečevanje s kolegi s podobnimi interesi. Konference so prostor za dialog. Po vsaki 15-minutni predstavitvi pričakujemo 5-minutno diskusijo, zato naj prispevke predstavijo le avtorji, in ne nadomestni govorci, ki niso avtorji ali soavtorji prispevka. Udeležence, ki bodo predstavljali prispevke v nemškem, francoskem, italijanskem ali slovenskem jeziku, prosimo, da pripravijo izročke v angleškem jeziku.

 

Kotizacija

Kotizacija vključuje konferenčna gradiva, knjigo povzetkov, kavo s prigrizki med odmori in potrdilo o udeležbi.

 

Predprijava (pred 20. februarjem 2023):                 80 € 

Standardna prijava (pred 20. marcem 2023):        100 €

Pozna prijava (pred 20. aprilom 2023):                   120 €

 

Člen 187. direktive 2016/112/EC določa, da transakcija ni obdavčljiva. Plačilo kotizacije mora biti opravljeno pravočasno in neposredno na račun SDUTSJ. Če za to potrebujete predračun, nam to sporočite na sdutsj.conference@gmail.com. Ob prihodu gotovinsko plačilo ne bo možno.

 

Plačilo

Plačilo je mogoče opraviti z bančnim nakazilom. Prosimo, da navedete naslednje podatke:

 

Prejemnik

Ime:                  SDUTSJ, Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika

Naslov:             Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, SI 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

ID za DDV:        52645096

 

Podatki za izvedbo plačila:         

Ime: Delavska hranilnica d. d. Ljubljana

Naslov: Miklošičeva 5, SI 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

BIC/SWIFT: HDELSI22

Št. tr. računa: SI56 6100 0001 1097 826

V razdelku »namen plačila« ali »purpose of payment« navedite »lsp-priimek-2023« (npr. lsp-novak-2023).

Vse bančne stroške krije naročnik. Prijava bo potrjena po prejemu plačila.

 

Odjava udeležbe na konferenci

Za odjavo do 20. aprila 2023 lahko povrnemo 50 % vrednosti kotizacije. Po tem datumu vračilo kotizacije ne bo več mogoče. Prošnje za vračilo kotizacije bodo obravnavane po konferenci. Pošljite jih na naslov: sdutsj.conference@gmail.com.