Dobrodošli na spletni strani 3. mednarodne znanstvene konference SDUTSJ

3. mednarodna znanstvena konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ) 

Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja

Konferenca bo potekala od 18. do 20. maja 2023 v Rimskih Toplicah.

Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, ki ima v Sloveniji izjemno vlogo pri razvoju poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke, je že na prejšnjih mednarodnih konferencah leta 2017 in 2020 uspešno povezalo raziskovalce in učitelje tujega jezika stroke z vsega sveta. Cilj konference je utrditi sodelovanje z obstoječimi partnerji in vzpostaviti nove povezave v širši mednarodni raziskovalni in učni skupnosti ter obenem spodbuditi izmenjavo stališč med domačimi in mednarodnimi strokovnjaki na področju tujega jezika stroke. Konferenca bo izjemna priložnost za ponovno snidenje s stanovskimi kolegi in ustvarjanje novih povezav, s čimer bo omogočila partnerstva onkraj nacionalnih meja ali meja področja tujega jezika stroke.

Prav tako kot prejšnji dve odmevni konferenci, bo 3. mednarodna konferenca za učitelje in raziskovalce tujega jezika stroke edinstven prostor za izmenjavo izvirnih raziskovalnih prispevkov, znanj, izkušenj in primerov dobre prakse na področju poučevanja in učenja tujega jezika stroke. Izbrani prispevki, predstavljeni na konferenci, bodo objavljeni v znanstveni reviji društva SDUTSJ Scripta Manent (indeksirani v MLA, Erih+, DOAJ in LLBA) in v seriji konferenčnih zbornikov Inter Alia

Pričetek in konec konference

Konferenca se prične 18. maja 2023 ob 13.00 in zaključi 20. maja 2023, predvidoma ob 13:30.

Konferenčni e-naslov: sdutsj.conference@gmail.com

Spletna stran konference: http://sdutsjkonferenca.splet.arnes.si

Na teh straneh objavljamo vse informacije, povezane s konferenco.