Vabilo avtorjem

 

2. mednarodna znanstvena konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ)

Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja

Konferenca bo potekala preko spleta 15. in 16. oktobra 2020.

 

Vljudno vas vabimo k oddaji prispevkov za 2. mednarodno konferenco Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ), ki bo potekala preko spleta 15. in 16. oktobra 2020. Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke, ki ima v Sloveniji izjemno vlogo pri razvoju poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke, je leta 2017 ob praznovanju svoje 20. obletnice organiziralo zelo odmevno 1. mednarodno konferenco. Povezala je raziskovalce in učitelje iz 24 držav, ki so predstavili več kot 90 prispevkov o najrazličnejših temah jezikov stroke. Izbrani prispevki, ki so bili predstavljeni na konferenci, so bili objavljeni v znanstveni reviji SDUTSJ Scripta Manent (indeksirani v MLA, Erih+, DOAJ in LLBA) in v seriji konferenčnih zbornikov Inter Alia.

Tri leta pozneje SDUTSJ organizira 2. mednarodno konferenco, s katero želi raziskovalcem in učiteljem tujih jezikov stroke ponuditi priložnost predstaviti svoje najnovejše raziskave, poglede in učne prakse, ki se uporabljajo za učne kontekste tujih jezikov stroke. Ob upoštevanju naraščajoče internacionalizacije in potrebe
po sodelovanju pri raziskavah in poučevanju TJS je cilj konference tudi utrditi sodelovanje z obstoječimi partnerji in vzpostaviti nove povezave v širši mednarodni raziskovalni in učni skupnosti.

Teme konference

Dobrodošli so prispevki z naslednjih področij TJS:
❖ raziskave žanrov
❖ večmodalna besedila
❖ leksikografija in terminologija
❖ medkulturne študije
❖ jezikovna politika
❖ učenje in usvajanje jezika
❖ informacijske in komunikacijske tehnologije
❖ učni načrt in snovanja učnega načrta
❖ metodologija poučevanja jezikov
❖ snovanje učnih gradiv
❖ ocenjevanje in vrednotenje
❖ učiteljeva vloga, naloge in kompetence

Konferenčni e-naslov

❖ sdutsj.conference@guest.arnes.si

 

Oddaja povzetkov

❖ Za oddajo povzetka uporabite naslednjo povezavo: http://linguistlist.org/easyabs/sdutsj2020

❖ Dolžina povzetka: 150-200 besed.

❖ Ključne besede: 4-5

❖ Povzetek naj ne vključuje bibliografskih enot, slik in tabel.

 

Uradni jeziki konference

Priporočamo, da naj bo povzetek napisan v jeziku, ki ga prispevek obravnava: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali slovenskem. Delovni jeziki konference so angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina in slovenščina. Na konferenci ne bo tolmačenja.

 

Recenzijski postopek

Povzetki bodo dvojno slepo recenzirani, pri čemer bodo upoštevani naslednji kriteriji: izvirnost tematike in njen pomen za konferenco, razmerje med naslovom in vsebino, organiziranost strukture prispevka, teoretična ali situacijska ustreznost in jasnost navedenih trditev. Vsi povzetki morajo biti lektorirani.

 

Predstavitev prispevka

Vsak udeleženec lahko odda en lastni povzetek in enega v soavtorstvu.

Upoštevajte, da SDUTSJ trdno verjame, da so konference priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, povratnih informacij, za poglobljene diskusije in za srečevanje s kolegi s podobnimi interesi. Konference so prostor za dialog. Po vsaki predstavitvi pričakujemo diskusijo, zato naj prispevke predstavijo le avtorji in ne nadomestni govorci, ki niso avtorji prispevka.

Udeležence, ki bodo predstavili prispevke v nemškem, francoskem, italijanskem ali slovenskem jeziku, prosimo, da pripravijo izročke v angleškem jeziku.

 

Pomembni datumi za oddajo prispevka in prijavo na konferenco

  • 1. oktober 2019: začetek oddaje povzetkov
  • 15. december 2019: zaključek oddaje povzetkov
  • 20. januar 2020: obvestilo o sprejetju povzetka
  • 21. januar – 20. februar 2020: predprijava na konferenco
  • 21. februar – 20. marec 2020: standardna prijava
  • 21. marec – 20. april 2020: pozna prijava (samo za udeležence brez prispevka)
  • 6. september 2020: potrditev udeležbe
  • 15. september 2020: plačilo kotizacije ali posredovanje podatkov za povrnitev kotizacije ali odjava
  • 15. september 2020: objava osnutka konferenčnega programa
  • 30. november 2020: oddaja prispevkov

Politika glede prijave na konferenco: prijava je mogoča do zasedbe razpoložljivih mest.

 

Odjava udeležbe na konferenci

Za odjavo do 15. septembra 2020 povrnemo 100 % vrednosti kotizacije. Po tem datumu vračilo kotizacije ne bo več mogoče. Vse bančne stroške vrnitve kotizacije krije naročnik. Prošnje za vračilo kotizacije bodo obravnavane po konferenci in jih bo mogoče poslati na naslov: sdutsj.conference@guest.arnes.si.

Za vračilo že plačane namestitve v hotelu Rimske terme se v primeru odpovedi obrnete neposredno na hotel: barbara.pozin@rimske-terme.si z naslednjimi podatki: ime in priimek, naslov, št. TRR, na katerega nakažejo vračilo.

 

Objava prispevka

Izbrani prispevki bodo objavljeni v:

❖ Scripti Manent, recenzirani znanstveni reviji Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Revija je vključena v naslednje baze podatkov: MLA, Erih+, DOAJ in LLBA.
❖ Inter Alii, zbirki recenziranih konferenčnih prispevkov, ki jih objavlja Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika.