O konferenci

 

2. mednarodna znanstvena konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ)

Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja

Konferenca bo potekala preko spleta 15. in 16. oktobra 2020.

Vljudno vas vabimo k oddaji prispevkov za 2. mednarodno konferenco Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ), ki bo potekala preko spleta 15. in 16. oktobra 2020. Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke, ki ima v Sloveniji izjemno vlogo pri razvoju poučevanja in raziskovanja tujih jezikov stroke, je leta 2017 ob praznovanju svoje 20. obletnice organiziralo zelo odmevno 1. mednarodno konferenco. Povezala je raziskovalce in učitelje iz 24 držav, ki so predstavili več kot 90 prispevkov o najrazličnejših temah jezikov stroke. Izbrani prispevki, ki so bili predstavljeni na konferenci, so bili objavljeni v znanstveni reviji SDUTSJ Scripta Manent (indeksirani v MLA, Erih+, DOAJ in LLBA) in v seriji konferenčnih zbornikov Inter Alia.

Tri leta pozneje SDUTSJ organizira 2. mednarodno konferenco, s katero želi raziskovalcem in učiteljem tujih jezikov stroke ponuditi priložnost predstaviti svoje najnovejše raziskave, poglede in učne prakse, ki se uporabljajo za učne kontekste tujih jezikov stroke. Ob upoštevanju naraščajoče internacionalizacije in potrebe po sodelovanju pri raziskavah in poučevanju TJS je cilj konference tudi utrditi sodelovanje z obstoječimi partnerji in vzpostaviti nove povezave v širši mednarodni raziskovalni in učni skupnosti.

Teme konference

Dobrodošli so prispevki z naslednjih področij TJS:
❖ raziskave žanrov
❖ večmodalna besedila
❖ leksikografija in terminologija
❖ medkulturne študije
❖ jezikovna politika
❖ učenje in usvajanje jezika
❖ informacijske in komunikacijske tehnologije
❖ učni načrt in snovanja učnega načrta
❖ metodologija poučevanja jezikov
❖ snovanje učnih gradiv
❖ ocenjevanje in vrednotenje
❖ učiteljeva vloga, naloge in kompetence

Programski odbor
Nives Lenassi (vodja Programskega odbora), Slovenija
Ana Balula, Portugalska
Denis Cunningham, Avstralija
Alejandro B. Curado Fuentes, Španija
Slavica Čepon, Slovenija
Mateja Dostal, Slovenija
Danijela Đorović, Srbija
Jan Engberg, Danska
Sabrina Francesconi, Italija
Giuliana Garzone, Italija
Claus Gnutzmann, Nemčija
Šarolta Godnič Vičič, Slovenija
Brigita Kacjan, Slovenija
Moira Kostić Bobanović, Hrvaška
Christina Kuhn, Nemčija
Mojca Jarc, Slovenija
Heike Juengst, Nemčija
Violeta Jurkovič, Slovenija
Vita Kilar, Slovenija
Inna Kozlova, Španija
Jarek Krajka, Poljska
Roma Kriaučiūnienė, Litva
Rachel Lindner, Nemčija
Stefania Maci, Italija
Marie-Annick Mattioli, Francija
Darja Mertelj, Slovenija
Timea Nemeth, Madžarska
Darija Omrčen, Hrvaška
Saša Podgoršek, Slovenija
Catherine Richards, Švica
Jamie Rinder, Švedska
Helen Stepanova, Latvija
Jolanta Šinkūnienė, Litva
David Tual, Velika Britanija
Marina Tzoannopoulou, Grčija
Ana Vujović, Srbija

Organizacijski odbor
Saša Podgoršek, Slovenija (vodja Organizacijskega odbora)
Maja Budeč Staničić, Slovenija
Mateja Dostal, Slovenija
Lars Felgner, Slovenija
Violeta Jurkovič, Slovenija
Vita Kilar, Slovenija
Nives Lenassi, Slovenija
Darja Mertelj, Slovenija
Alenka Plos, Slovenija
Polonca Svetlin Gvardjančič, Slovenija
Polona Vičič, Slovenija
Vida Zorko, Slovenija