Obveščamo vas, da bo 2. mednarodna konferenca Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika potekala 15. in 16. oktobra 2020 preko spleta.

Če ste bili prijavljeni za predstavitev ali kot poslušalec na konferenci, vas prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do 6. septembra 2020 v naslednji anketi: https://www.1ka.si/a/296649. Program konference bo objavljen 15. septembra, upoštevajoč prijave v anketi.

Ker dogodek ne bo potekal v prvotno zastavljeni obliki, bomo vrnili 50% že plačane kotizacije. Zato vas prosimo, da nam najpozneje do 15. septembra pošljete naslednje podatke:

  • vaše ime in naslov;
  • številka bančnega računa, na katerega bo denar nakazan, in SWIFT;
  • znesek, ki ga je treba vrniti.

Naš elektronski naslov je sdutsj.conference@guest.arnes.si. Zahtevkov, poslanih po 15. septembru, ne bomo mogli upoštevati.

Če ste kotizacijo že plačali in ne boste sodelovali na konferenci, nas o tem obvestite do 15. septembra 2020 (prosimo, da v sporočilu navedete svoje ime in naslov, številko bančnega računa, na katerega bo opravljeno nakazilo, SWIFT ter znesek) in vrnili vam bomo celotno vplačilo. Zahtevkov, poslanih po 15. septembru, ne bomo mogli upoštevati.

Udeležence, ki še niso plačali kotizacije, prosimo, da to storijo do 15. septembra 2020. Nova cena znaša 60 EUR oz. 48 EUR za člane SDUTSJ.

Če ste nastanitev v Rimskih Toplicah že plačali, vas prosimo, da se za povrnitev stroškov obrnete neposredno na ponudnika storitve.

Obveščamo vas tudi, da je oddaja prispevkov predvidena za 30. november 2020 in da bodo vse informacije o konferenčnem programu objavljene na teh straneh.