Želeli bi vas spomniti, da se poziv za oddajo povzetkov zaključi 1. decembra 2019. Avtorji lahko oddate povzetke v roku sedmih dni na tej povezavi.